KVALITA VÝROBKŮ

Naše řízení výroby pomocí MOM software zajišťuje plnou dohledatelnost informací o průběhu, stavu a historii výroby. Z výsledných statistik jsou analyzovány možné problémy technického stavu strojů, technologie, případně odbornosti zaměstnanců a navrhovány nápravná opatření.  Oběh dokumentace je řízen čárovými kódy a dokumentace archivována pro eventuální vyžádání zákazníkem. Zajišťujeme materiálové atesty a jsme připraveni poskytnout zákazníkovi veškeré protokoly ohledně kvality výrobku. Jsme certifikováni dle systému managementu jakosti ČSN EN ISO 9001.

GMC tech s.r.o.